i

Merhba
Storja
Gruppi
Hinijiet
Kuntatt
Ritratti
Avvizi
Fuljett
Artikli
Links
 
Kummissjoni Djakonija
 
Din il-kummissjoni tagħmel opra ta' karita kbira man-nies li jgħixu f'din il-parroċċa. Nemmnu li Alla jqiegħed idu fuqna u b'hekk jagħtina s-saħħa meħtieġa biex nagħmlu bħalma jgħidilna San Franġisk, biex inkunu viċin il-foqra. Inkunu viċin tagħhom bħal omm li tinduna bil-bzonnijiet ta' uliedha. U għal dan nirringrazzjaw verament 'il Alla tal-opportunita li jagħtina li nkunu viċin dawn in-nies, għax permezz tagħhom aħna stess nersqu aktar viċin t'Alla.

Min jixtieq jikkomunika magħna, iktbilna fuq: djakonijaqawra@gmail.com
 

2008 Parroċċa San Franġisk t'Assisi Qawra-Buġibba.  Site powered by Qawra Webmasters.